Về chúng tôi

Chúng tôi là ai ?

Rootytrip  là thương hiệu chuyên về du lịch Phú Quốc, tour ghép Châu Âu,tour trọn gói Châu Âu và tour Châu Âu theo yêu cầu, kết hợp thăm thân và công tác cho người Việt và là thương hiệu của công ty cổ phần du lịch Nối Liền Châu Á (tên tiếng Anh: AsiaLink Travel Jsc.,).

a44

Trần Hồng Hà
Nhân viên tư vấn

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và tư vấn các dịch vụ du lịch, Linh có lợi thế trong việc am hiểu tâm lý khách hàng cũng như tư vấn những hành trình

a44

Trần Hồng Hà
Nhân viên tư vấn

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và tư vấn các dịch vụ du lịch, Linh có lợi thế trong việc am hiểu tâm lý khách hàng cũng như tư vấn những hành trình

a11

Hoàng Cường
Nhân viên tư vấn

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và tư vấn các dịch vụ du lịch, Linh có lợi thế trong việc am hiểu tâm lý khách hàng cũng như tư vấn những hành trình

a11

Hoàng Cường
Nhân viên tư vấn

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và tư vấn các dịch vụ du lịch, Linh có lợi thế trong việc am hiểu tâm lý khách hàng cũng như tư vấn những hành trình

a22

Hoàng Oanh
Nhân viên tư vấn

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và tư vấn các dịch vụ du lịch, Linh có lợi thế trong việc am hiểu tâm lý khách hàng cũng như tư vấn những hành trình

a22

Hoàng Oanh
Nhân viên tư vấn

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và tư vấn các dịch vụ du lịch, Linh có lợi thế trong việc am hiểu tâm lý khách hàng cũng như tư vấn những hành trình

Văn phòng đại diện

Rootytrip  là thương hiệu chuyên về du lịch Phú Quốc, tour ghép Châu Âu,tour trọn gói Châu Âu và tour Châu Âu theo yêu cầu, kết hợp thăm thân và công tác cho người Việt và là thương hiệu của công ty cổ phần du lịch Nối Liền Châu Á (tên tiếng Anh: AsiaLink Travel Jsc.,).

Liên hệ với chúng tôi qua